Ο νέος χώρος των σχολών χορου Line of Dance αποτελεί το μεγαλύτερο εργαστήρι καλλιτεχνικής έκφρασης στην πόλη (700 τμ).
Πολλές αίθουσες κατάλληλα διαμορφωμένες δημιουργούν τη διάθεση και τις συνθήκες για την πιο τέλεια χορευτική εμπειρία.Τέλος,ειδικά διαμορφωμένος χώρος για απασχόληση μικρών παιδιών κατά τη διάρκεια της άσκησης των μητέρων.